Tác động của vitamin và Beta-caroten lên hiệu suất sinh sản ở bò

Chuyên mục: News, Industry news 0

Nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil đã cho thấy, sự kết hợp của â-carotene, vitamin ADE và biotin được bổ sung cho bò chăn thả có thể là một công cụ để tối ưu hóa hiệu suất sinh … Đọc thêm

APA Catalog

Chuyên mục: Download 0

VETERINARY MEDICINE CATALOG ⬇️ Sản phẩm Thuốc Thú Y (Vietnamese) AQUATIC MEDICINE CATALOG ⬇️ Sản phẩm Thuốc Thủy Sản (Vietnamese) SHRIMP CATALOG (TIẾNG VIỆT) ⬇️ Sản phẩm Thuốc Tôm (Vietnamese) PREMIX FOR FEED MILL CATALOG ⬇️ Sản phẩm Premix trộn … Đọc thêm