Chiến lược dinh dưỡng nhắm đến giảm Stress nhiệt

Chuyên mục: News, Industry news 0

Gia cầm cho năng suất tốt hơn khi có nhiệt độ chuồng trại thích hợp ở phạm vi nhất định. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao hơn, gia cầm có thể bị stress nhiệt, vì thế sẽ dẫn đến … Đọc thêm

APA Catalog

Chuyên mục: Download 0

VETERINARY MEDICINE CATALOG ⬇️ Sản phẩm Thuốc Thú Y (Vietnamese) AQUATIC MEDICINE CATALOG ⬇️ Sản phẩm Thuốc Thủy Sản (Vietnamese) SHRIMP CATALOG (TIẾNG VIỆT) ⬇️ Sản phẩm Thuốc Tôm (Vietnamese) PREMIX FOR FEED MILL CATALOG ⬇️ Sản phẩm Premix trộn … Đọc thêm