Chiến lược dinh dưỡng nhắm đến giảm Stress nhiệt

Chuyên mục: News, Industry news 0

Gia cầm cho năng suất tốt hơn khi có nhiệt độ chuồng trại thích hợp ở phạm vi nhất định. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao hơn, gia cầm có thể bị stress nhiệt, vì thế sẽ dẫn đến … Đọc thêm

Dairy Asia Expo 2022 - APA brand coverage, opportunity to cooperate with development, in Pakistan market

Chuyên mục: News, APA news 0

APA UNITED NANO TECHNOLOGY CO., LTD. is a veterinary medicines manufacturing factory – a joint venture between Thailand and Vietnam. We are proud to be one of the top-leading enterprises in the industry of producing Veterinary Medicines, Aquatic Products, Pet … Đọc thêm