Quản lý sức khỏe Tôm nuôi mùa Nắng Nóng

Các tác động của nắng nóng lên tôm nuôi *Tác động trực tiếp: Khi nắng nóng, nhiệt độ không khí tăng cao. Mặc dù nhiệt độ nước sẽ thay đổi chậm hơn hơn so với sự thay đổi nhiệt độ … Đọc thêm

APA Catalog

Chuyên mục: Download 0

VETERINARY MEDICINE CATALOG ⬇️ Sản phẩm Thuốc Thú Y (Vietnamese) AQUATIC MEDICINE CATALOG ⬇️ Sản phẩm Thuốc Thủy Sản (Vietnamese) SHRIMP CATALOG (TIẾNG VIỆT) ⬇️ Sản phẩm Thuốc Tôm (Vietnamese) PREMIX FOR FEED MILL CATALOG ⬇️ Sản phẩm Premix trộn … Đọc thêm