Quy trình sử dụng sản phẩm APA trong ương nuôi Cá Tra Giống chất lượng cao

CÁC NỘI DUNG CHÍNH I. KỸ THUẬT ƯƠNG II. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG III. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN IV. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP I. KỸ THUẬT ƯƠNG 1. CHỌN AO VÀ CẢI … Đọc thêm