Hà Nội: Giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thời điểm cuối năm

Chuyên mục: Tin tức, Tin tức ngành 0

Trước tình hình mới trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, có nơi, có khu vực tiếp tục phải thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn dịch bệnh đàn gia súc gia cầm, … Đọc thêm

1 2 3 4 9