Chuỗi cung ứng Thủy Sản Việt Nam trước cơ hội & thách thức giữa đại dịch Covid-19

Chuyên mục: Tin tức, Tin tức ngành 0

Dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu nhập khẩu thủy sản trên các thị trường, nhưng các nước nhập khẩu chính thủy sản Việt Nam như EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ giảm nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam … Đọc thêm

Nâng cao tiềm lực Công Nghiệp Sinh Học ngành Nông Nghiệp

Chuyên mục: Tin tức, Tin tức ngành 0

Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng cao tiềm lực nghiên cứu phát triển, ứng dụng … Đọc thêm

1 2 3 4 11