CHỨNG NHẬN

Chuyên mục: Giới thiệu, Tin tức 0

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA đã được CỤC THÚ Y cấp GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC vào tháng 12/2022.

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC

CHỨNG NHẬN: Đạt yêu cầu “Thực hành tốt sản xuất thuốc”, “Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc”“Thực hành tốt bảo quản thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đối với dây chuyền sản xuất thuốc thú y không chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam: Thuốc uống dạng bột, cốm; thuốc uống dạng lỏng; thuốc dung dịch tiêm và dây chuyền sản xuất thuốc thú y chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam; Thuốc uống dạng bột, cốm; thuốc bột pha tiêm và thuốc hỗn dịch tiêm.


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2005

CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Số: TS000005

Do BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỔNG CỤC THỦY SẢN cấp ngày 08/11/2019

Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất:
– Thức ăn bổ sung dạng lỏng và dạng khô.
– Hóa chất, chế phẩm sinh học, khoáng, vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dạng lỏng và dạng khô.


Đăng ký thành công – USA
Giấy phép nhập khẩu Saudi Arabia
APA AMOX 15 S
APA OXYTETRA 10 I
APA CLORPROST I
Giấy phép UAE
Giấy phép Cambodia
Giấy phép Ghana
Đăng ký thành công - Kuwait
Giấy phép nhập khẩu Guyana
Đăng ký thành công - Guatamela
Đăng ký thành công tại thị trường Pakistan
Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm Thuốc Thú Y ở thị trường UAE
Comments are closed.