Bệnh đường hô hấp mãn tính (CRD) trên gia cầm

Thời gian đọc: 4 phút – Những vấn đề quan trọng về CRD – bệnh đường hô hấp mãn tính trên gia cầm. Bệnh đường hô hấp mãn tính (CRD) là một bệnh phổ biến trên gia cầm, xảy ra quanh năm, … Đọc thêm