Danh mục Thức Ăn Chăn Nuôi đã được công nhận trên DVC

Chuyên mục: Tải về 0

Danh mục thức ăn chăn nuôi trong nước đã được cấp mã số công nhận trên DVC của Thuốc Thú Y APA.

Địa chỉ tra cứu tại: Danh mục TACN điện tử v2 (dvccn.mard.gov.vn CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN thuộc Bộ NN&PTNT)

Tra cứu danh sách thức ăn chăn nuôi trong nước đã được cấp phép của Công ty TNHH Công nghệ Nano Hợp nhất APA theo bảng sau:

STT Tên TACN Tên thương mại Số TCCBAD Mã số công nhận Tên nhà sản xuất Tỉnh/TP
1 Thức ăn bổ sung Sorbitol và axit amin cho gia súc, gia cầm giúp gan khỏe mạnh LIVER A TCCS 053:2020/APA 16069-3/21-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
2 Chất ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi PROTOX TCCS 045:2020/APA 16615-5/21-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
3 Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm PROVITA TCCS 052:2020/APA 16616-5/21-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
4 Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gà đẻ TR-EGG TCCS 050:2020/APA 16068-3/21-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
5 Thức Ăn Bổ Sung Vitamin, Khoáng Và Methionine Cho Heo Và Gia Cầm ADVANCE LAC PREMIX TCCS 049:2020/APA 16067-3/21-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
6 Thức ăn bổ sung hỗn hợp các axit hữu cơ cho vật nuôi ADVANCE GUSCID TCCS 054:2020/APA 16070-3/21-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
7 Thức ăn bổ sung khoáng chất cho gia súc PRO-LIM TCCS 001:2020/APA 12836-4/20-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
8 Thức ăn bổ sung vitamin và chất điện giải cho gà HYDRO-GEL TCCS 026:2019/APA 11627-1/20-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
9 Thức ăn bổ sung lợi khuẩn và men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm MEDI ZYME TCCS 034:2019/APA 12291-3/20-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
10 Thức ăn bổ sung khoáng và acid amin thiết yếu cho gia súc, gia cầm APA VITA HEPATIC TCCS 032:2019/APA 10948-11/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
11 Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin thiết yếu cho gia súc, gia cầm APA HEPA PLUS TCCS 031:2019/APA 11374-12/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
12 Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin thiết yếu cho gia súc, gia cầm APA MULTIVITAMIN TCCS 029:2019/APA 11372-12/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
13 Thức ăn bổ sung khoáng và acid amin thiết yếu cho gia cầm APA MINERAL P TCCS 030:2019/APA 10676-10/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
14 Thức ăn bổ sung vitamin và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm APA BACIL VITA TCCS 028:2019/APA 12292-3/20-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
15 Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm APA BA LAC TCCS 027:2019/APA 12278-3/20-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
16 Thức ăn bổ sung các vitamin và khoáng thiết yếu cho gia súc, gia cầm PROMAVIT TCCS 012:2019/APA 10932-11/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
17 Thức ăn bổ sung axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm ADVANCE GUSCID MONO TCCS 016:2019/APA 9028-7/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
18 Thức ăn bổ sung curcuminoids cho gia cầm RED TURMERIC POWDER TCCS 012:2019/APA 9063-7/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
19 Thức ăn bổ sung axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm ADVANCE GUSCID TCCS 010:2019/APA 8936-7/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
20 Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng và acid amin cho gia súc, gia cầm MEDI MULTIPLUS TCCS 002:2018/APA 8703-6/19-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
21 Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm MEDI AMINOGOLD TCCS 003:2018/APA 4740-11/18-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An
22 Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng và acid amin cho chó, mèo MODERN PET VITA HEMO TCCS 009:2018/APA 270-5/18-CNVN-ĐTV2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Long An

Xem thêm: Các loại Thuốc Thú Y thường dùng trong Chăn Nuôi

Nguồn: dvc.mard.gov.vn (HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

 

Comments are closed.