One Response

  1. […] môi trường như ẩm độ, nhiệt độ. – Một số loại virus gây bệnh: + Virus bệnh tai xanh (PRRSV – porcine reproductive & respiratory syndrome virus). + Circovirus gây hội chứng […]

Leave a Reply