Ổn định độ Mặn ao nuôi

Chuyên mục: News, Industry news 0

Kiểm tra, đánh giá độ mặn trong ao nuôi tôm giúp người nuôi chủ động trong việc nắm được tình trạng ao, và có thể ứng phó kịp thời với việc thay đổi bất ngờ của độ mặn nhằm đảm … Đọc thêm

Dairy Asia Expo 2022 - APA brand coverage, opportunity to cooperate with development, in Pakistan market

Chuyên mục: News, APA news 0

APA UNITED NANO TECHNOLOGY CO., LTD. is a veterinary medicines manufacturing factory – a joint venture between Thailand and Vietnam. We are proud to be one of the top-leading enterprises in the industry of producing Veterinary Medicines, Aquatic Products, Pet … Đọc thêm