(Tiếng Việt)

Sản phẩm dùng cho Cá

Filter Products
(Tiếng Việt) APA BETAGLUCAN
(Tiếng Việt) APA BETAGLUCAN

(Tiếng Việt)

GIÚP TÔM KHỎE MẠNH, MAU LỚN

Công dụng:
– Cung cấp Beta-glucan cho tôm cá: giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên, giúp tăng cường hoạt động của cá đại thực bào và kích thích tăng tiết nhiều cytokines (chất hoạt hóa tế bào) nhằm tiêu diệt các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phòng các bệnh đường ruột, nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra trên tôm cá.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA DEO YUCCA
(Tiếng Việt) APA DEO YUCCA

(Tiếng Việt)

GIẢM HÀM LƯỢNG AMMONIA TRONG AO NUÔI

Công dụng:
– Cung cấp saponin cho ao nuôi, giúp làm giảm hiệu quả hàm lượng ammonia trong môi trường nuôi.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA MAX CLEAR
(Tiếng Việt) APA MAX CLEAR

(Tiếng Việt)

TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT TRONG AO NUÔI

Công dụng:
– Diệt vi khuẩn, khống chế tiêu diệt các loại nấm, nguyên sinh động vật có trong nước khi thả tôm dọn tẩy ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA PLANKTON
(Tiếng Việt) APA PLANKTON

(Tiếng Việt)

BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT, ENZYME VÀ PROTEIN CẦN THIẾT
ỔN ĐỊNH, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Công dụng:
– Bổ sung khoáng chất, enzyme và Protein cần thiết cho ao nuôi tôm, cá giúp tôm, cá phát triển tốt.
– Ổn định màu nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
– Cung cấp vi khuẩn có lợi giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa, tạo môi trường sống thuận lợi cho tôm, cá phát triển.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA ROTIFE
(Tiếng Việt) APA ROTIFE

(Tiếng Việt)

BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT CẦN THIẾT
TẠO NGUỒN THỨC ĂN TỰ NHIÊN

Công dụng:
– Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi. Giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
– Điều chỉnh hàm lượng khoáng trong ao nuôi thủy sản. Tăng độ kiềm, ổn định pH, duy trì màu nước ổn định.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA SPORA
(Tiếng Việt) APA SPORA

(Tiếng Việt)

PHÒNG TRỊ KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

Công dụng:
– Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ neo, rận cá, sán lá đơn chủ trên cá tra, basa.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA REPO
(Tiếng Việt) APA REPO


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA LEVASOLE
(Tiếng Việt) APA LEVASOLE


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA IVEMAX
(Tiếng Việt) APA IVEMAX


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA GENTA PRO
(Tiếng Việt) APA GENTA PRO


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA EBOM
(Tiếng Việt) APA EBOM


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA AMIN B
APA AMIN B


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LIVER FE
APA LIVER FE


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LIVER PRO
APA LIVER PRO


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LIWHITE
APA LIWHITE


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA COLISTAM
APA COLISTAM


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA DOXYL 40
APA DOXYL 40


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA FENFOR
APA FENFOR


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LEVO
APA LEVO


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA SUPER CEFUR
APA SUPER CEFUR


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA IVETEX
APA IVETEX


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA NO2 BZT
APA NO2 BZT


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA WIN
APA WIN


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA AXISTO
APA AXISTO

TREATMENT OF HEMORRHAGE, SEPTICEMIA

INDICATION
– Treatment of hemorrhage caused by Aeromonas hydrophilla in catfish.
– Treatment of infectious diseases for fish such as red spots, ulcer, fish fin rot, white tail, septicemia, intestinal
– Prevention and treatment of hepatic diseases such as white spots on liver and kidney, liver necrosis, white body in snakehead fish, anabas, Red Tilapia, snakeskin gourami; especially hemorrhage, blind, sloping neck in frog.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA YUCCA VIP 1
APA YUCCA VIP 1

ABSORB THE TOXIC GASES, DECOMPOSE WASTE, CREATE THE CLEAN ENVIRONMENT, HELP SHRIMP DEVELOP WELL

INDICATION
– Absorb toxic gases such as NH3, H2S in pond, increase dissolved oxygen content in water, stabilize pH.
– Improve the pond quality, create clean environment to help shrimp, fish develop fast; prevent the development of pathogen.
– Settle fast the phenomena of floating head in shrimp and fish.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA VITA F
APA VITA F

BOOST SHRIMP, FISH GROWTH, ANTI-SHOCK, INCREASE SURVIVAL RATE

INDICATION
– Supply the essential vitamins for the development of shrimp, fish, stimulate shrimp, fish to eat more and grow fast and strongly, increase the survival rate to gain the high yield.
– Antishock and help shrimp, fish have consistent size.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA VAXI F
APA VAXI F

SUPPLEMENT OF CONCENTRATED AMINO ACIDS TO HELP SHRIMP, FISH GROW FAST

INDICATION
– Supplement of  vitamins and amino acids, prevent the diseases caused by lack of vitamin and amino acid.
– Supplement of  the essential amino acids with concentrated content, ensure the growth and development for shrimp, fish.
– Help shrimp and fish absorb and metabolize the nutrition in feed effectively.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LIVERBEST
APA LIVERBEST

LIVER DETOXIFICATION AND HEPATIC DISEASE PREVENTION

INDICATION
– Supplement of amino acids, and prevention of disease caused by deficiency of amino acids.
– Support for digestive system and absorption process.
– Liver detoxification, protection and regeneration of hepatic cells, hepatic action impulsion, and prevention of hepatic diseases.
– Immunity increase, and stress reduction for disease retriction.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA SUN ZYME
APA SUN ZYME

STIMULATE DIGESTION TO INCREASE FEED ABSORPTION EFFECTIVENESS

INDICATION
– Supplement of enzyme, amino acids to help shrimp, fish digest feed well.
– Increase the nutrition absorption ability, stimulate shrimp and fish to catch lure, increase feed using effectiveness.
– Supplement of beneficial microorganisms to restrain the intestinal pathogenic bacteria.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LACTO F
APA LACTO F

SUPPLY NUTRITION, HELP DIGEST AND DEVELOP FAST, ABSORB FEED FAST, PREVENT INTESTINAL DISEASES

INDICATION
– Supplement of  the nutrition to help digest feed easily and develop fast.
– Stabilize enzyme in intestine, increase nutrition absorption through intestinal wall.
– Stimulate fish and shrimp to eat more, develop fast, reduce the farming time.
– Increase resistance against diseases in intestine, internal hemorrhage.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA SULIM
APA SULIM

SPECIAL TREATMENT OF RED SPOTS, HEMORRHAGE, SEPTICEMIA

INDICATION
– Treatment of infectious diseases in fish caused by Edwardsiella ictaluri, Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, Enterobacteria, Vibrio spp with the symptoms like dyspepsia, white spots on liver and kidney, body ulcer, white spots, red spots, white tail, deviscoidization, fish fin rot.
– Treatment of intestinal hemorrhage, anal hemorrhage, exophthalmos.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA SIL CALCI
APA SIL CALCI

SUPPLEMENT OF ESSENTIAL MINERALS TO ENHANCE THE GROWTH OF SHRIMP AND FISH

INDICATION
– Concentrated compound supplies the essential calci, phospho, magnesium, vitamins and trace minerals, which are absorbed easily by shrimp, fish.
– Boost shrimp to molt, prevent diseases caused by lack of mineral and vitamin for shrimp, fish like hunch-backed in snakehead fish, sloping neck in frog, icterus in skin, slow growth, herd separation.
– Provide the essential mineral for the growth and development of shrimp, fish, increase the survival rate, decrease the malformation rate.
– Prevent thin and soft shell in shrimp, harden shell fast after molting.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA PRO
APA PRO

SUPPLY INTESTINAL ENZYME, ENHANCE FEED ABSORPTION, STABILIZE INTESTINE, INHIBIT INTESTINAL DISEASES

INDICATION
– Supply intestinal microorganism, enhance feed absorption ability, decrease FCR.
– Supply essential enzyme for digestive process and developement of shrimp, fish.
– Stabilize intestine to inhibit intestinal diseases. Help shrimp and fish develop well.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA PENTAX
APA PENTAX

TREATMENT OF ECTO & ENDOPARASITES

INDICATION
– Treatment of parasite diseases in fish, including ectoparasites (dactylogyrus, fish louse), and endoparasites (Fasciola hepatica, tapeworm).
– Treatment of the ectoparasites such as Lernaea, Argulus, Trichodina, Saprolegnia and Dactylogyrus in skin, scale, gill, nasal cavity, eyes, mouth of many kinds of freshwater fish and saltwater fish.
– Treatment of all kinds of the endoparasites in fish including Philometra, Acanthocephala and Bothriocephalus.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA N 900
APA N 900

KILL BACTERIA CAUSING HEMORRHAGE, FIN ROT, DEVISCOIDIZATION

INDICATION
– Kill bacteria, fungi, protozoa in pond.
APA N 900 has broad-spectrum antimicrobial effects, kill many kinds of bacteria, viruses, fungi, pathogens causing diseases for aquatic animals (hemorrhage, liver necrosis, deviscoidization, fin rot); prevent transmission of pathogens.
– Create clean environment, restrain diseases, support development of shrimp, fish.
– Sanitize equipment used in aquaculture.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA MEN S
APA MEN S

PREVENTION OF INTESTINAL DISEASES

INDICATION
– Supplement of beneficial microorganisms to intestinal tract, to stabilize the intestinal tract, digest feed well, increase immunity, enhance the resistance for shrimp, fish.
– Restrain harmful bacteria in developing intestinal tract, prevent intestinal diseases, dyspepsia, bulging stomach.
– Stimulate shrimp, fish to catch lure, absorb nutrition effectively through the intestinal wall, grow fast, low FCR.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA MELY
APA MELY

EFFECTIVE PREVENTION OF HEPATIC DISEASES, IMMUNITY INCREASE, AND WEIGHT GAIN STIMULATION

INDICATION
– Prevention of hepatic diseases, such as: swollen liver, hepatic atrophy, and white liver.
– Weight gain stimulation, toxin elimination, liver detoxification and nourishment.
– Immunity increase, and help fish & shrimps recorver fast after
– Prevention of white spots, red body, and yellowhead disease.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA MAX
APA MAX

ANTI-STRESS, INCREASE IMMUNITY, STIMULATE TO CATCH LURE, AND REDUCE FCR

INDICATION
– Resist stress and increase immunity.
– Restrict disease infection on changes in pond environment.
– Help generate new cells and heal wounds fast.
– Stimulate digestive process, fast growth of fish & shrimp
– Make meat of fish white.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA LS 600H
APA LS 600H

POND STERILIZATION AND DEVICE DISINFECTION

INDICATION
– Sterilization of water, device, and equipment; to clean nursing pond for shrimp eggs, and baby shrimps.
– Killing bacteria, viruses, and funguses causing ulcers, hemorrhage, red spots, tail rot, white spots in liver and kidney; reduce pathogen and epidemic diseases; increase survival rate.
– Constrain growth of plankton, to create comfortable environment in pond.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA TAKA
APA TAKA

TREATMENT OF HEMORRHAGE, WHITE SPOTS ON LIVER AND KIDNEY

INDICATION
– Combination between Sulfadimethoxine and Ormetoprim, broad-spectrum antibiotics, kill bacteria Gram positive and negative causing diseases in fish and shrimp.
– Treatment of diseases caused by Vibrio (Vibrio vulnificus, V. alginolitycus, V. harveyi) for shrimp such as luminous disease, white feces, broken antennae, puffy tail, necrosis, black gill, brown spots.
– Treatment of the infectious diseases caused by Aeromonas, Edwardsiella such as red spots, hemorrhage, red swollen anus, white spots on liver and kidney for fish.
Vitamin C, E increase resistance, help fish and shrimp recover fast during the treatment process and after the treatment process, reduce stress, inhibit diseases, help shrimp, fish develop well.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA SULOR
APA SULOR

SPECIAL TREATMENT OF WHITE SPOTS ON  LIVER AND KIDNEY, ENTERITIS

INDICATION
– Combination between Sulfadimethoxine and Ormetoprim antibiotics, broad-spectrum, kill bacteria Gram positive and negative causing diseases in shrimp and fish.
– Treatment of the infectious diseases caused by Aeromonas, Edwardsiella like red spots, hemorrhage, red swollen anus, loss of scales, enteritis, viscera hemorrhage, white spots on liver and kidney in fish.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA KILL PORINE
APA KILL PORINE

REMOVE ECTO & ENDOPARASITES

FAST AND SAFE FOR ANIMALS AND ENVIRONMENT

INDICATION
– Treatment of all kinds of endoparasites in fish including Philometra, Acanthocephala, Bothriocephalus.
– Kill ectoparasites such as Lernaea, Argulus, Trichodina, Saprolegnia and Dactylogy in skin, scale, gill, nasal cavity, eyes, mouth of many kinds of freshwater and saltwater fish.
– Fast effect and safe for all kinds of fish.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA KILL ALGAE
APA KILL ALGAE

KILL PATHOGENIC FUNGI, TREATMENT SCABIES, VISCOUS FUNGI

INDICATION
– Prevention and treatment of diseases caused by parasitic protozoa such as Ichthyophthirius spp, Trichodina spp, Epistylis spp, Vorticella spp.
– Kill many kinds of fungi causing diseases in aquatic animals such as Achlya bisexualis, infect for snakehead fingerlings, or Plectosporium oratosquillae in shrimp.
– Bronopol is to treat scabies in snakehead fish, viscous fungi in anabas, fin rot for pangasius hypophthalmus caused by fungi; Bronopol is the effective substance to replace Malachite green.
– Treatment of black body for anabas and snakehead fish.
– Bronopol is used effectively for farms producing shrimp, fingerlings as well as commercial fish.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA IRON VIP
APA IRON VIP

DETOXIFY TOXIN, HEAVY METALS, REDUCE VISCOSITY OF WATER, CLEAN ENVIRONMENT IN POND

INDICATION
– Deposit organic substances and remove the heavy metals in water.
– Remove the toxin caused by algae, the residue of chemical (chlorine, insecticide, antibiotic) in the water supply of the pond.
– Reduce the viscosity, the scum of water; reduce surface tension, sediment, organic humus; make pond water clear; create favorable environment for shrimp, fish to develop.
– Clean gill and body of shrimp, fish; avoid the phenomena of gill inflammation, swollen gill-cap, dirty gill.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA HEPAGLUCAL
APA HEPAGLUCAL

IMMUNITY INCREASE, FAST GROWTH STIMULATION IN FISH AND SHRIMPS

INDICATION
– Immunity increase, fast growth stimulation in shrimps and fish.
– Immune system impulsion, support liver functions; disease restriction, especially liver diseases such as: white spots on liver and kidney, white liver, and white gill.
– Support feed metabolism, decrease FCR for fast growth.
– Reduce stress and shock in case of changes in the environment, especially between seasons.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA FLOFE 40
APA FLOFE 40

SPECIAL TREATMENT OF DIGESTIVE INFECTIONS, AND WHITE SPOTS ON LIVER AND KIDNEY

INDICATION
– Treatment of digestive infections caused by Edwardsiella ictaluri in catfish.
APA FLOFE 40 is a broad-spectrum antibiotic for effective prevention of white spots on liver and kidney, liver inflammation, dark brown or pale liver.
– Special treatment of popular diseases in fish, such as: hemorrhage, red spots, ulcers, vitiligo, deviscoidization, tail rot, and fin rot; caused by Edwardsiella ictaluri, Aeromonas, Pseudomonas, Vibrio, Flexibacter, Enterobacteria, Filamentous bacteria.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA FISHSPORE
APA FISHSPORE

TREATMENT OF HELMINTHS, SPECIAL TREATMENT OF MICROPORIDIA AND MYXOBOLUS

INDICATION
– Kill types of fish parasites such as roundworms in intestine, bile duct; Gnathostoma spinigerum, flukes, tapeworms.
– Fenbendazole is an anthelmintic drug belonging to benzimidazole group, which destroys the parasitic worms in intestines, stomach, in mature stage, or larvae stage. It also is effective in egg stage of parasites.
– Treatment of “rice disease” caused by spores of Microsporidia and Myxobolus.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA EXTRA YUCCA
APA EXTRA YUCCA

ABSORB POISON GASES, AND IMPROVE WATER QUALITY

INDICATION
– Absorb and prevent poison gases such as NH3, H2S in pond.
– Restrict phenomena of shrimp and fish floating head, caused by deficiency of oxygen.
– Improve water quality, help grow fast, and prevent pathogen development.
– Mix with feed to whiten fish meat, and reduce antibiotic residues.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA ERY
APA ERY

SPECIAL TREATMENT OF WHITE SPOTS ON LIVER AND KIDNEY

INDICATION
– Treatment of white spots on liver and kidney caused by ictaluri in catfish.
– Treatment of popeye, hemorrhage in fish bowel, gill, and skin.
– Prevention and treatment of infections caused by Vibrio sp., Pseudomonas, Aeromonas; such as: septicemia, dyspepsia, intestinal diseases, and gastritis.
– Treatment of deviscoidization, white body, ulcer in scale fish, fin rot, red spots, swollen gill, and especially liver necrobiosis.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
(Tiếng Việt) APA DOXYL 20
(Tiếng Việt) APA DOXYL 20


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA DOXYL 10
APA DOXYL 10

SPECIAL TREATMENT OF WHITE SPOTS ON LIVER AND KIDNEY, AND LIVER NECROBIOSIS

INDICATION
– Special treatment of infectious myonecrosis (IMN) by Ricketsial like in lobsters; red body disease by Vibrio sp.; luminous bacterial disease (LBD); white feces; in  penaenus semisulcatus, penaenus esculentus; and liver necrobiosis by Gamma – Proteobacteria.
– Treatment of white spots on liver and kidney caused by Edwardsiella in siluriformes; hemorrhage, ulcer caused by Aeromonas, Vibrio, Streptococcus, Staphylococcus, and Flexibacter.
– Special treatment of body infections, septicemia, enteritis, such as: body ulcer, dyspepsia, pop-eye fish disease, black hairy tongue in snakehead fish, deviscoidization, white tail disease, and anal hemorrhage.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA COTRIM 48
APA COTRIM 48

SPECIAL TREATMENT OF RED SPOTS, HEMORRHAGE, AND SEPTICEMIA

INDICATION
– Treatment of luminous bacterial disease (LBD) caused by Vibrio.
– Treatment of infections caused by Aeromonas, Pseudomonas, such as: red-spots, red swollen cloaca, hemorrhage, in commercial freshwater fish.
– Treatment of deviscoidization, white body, ulcer in scaly
– Prevention of septicemia, swollen head, red fin, and red mouth.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA COMAX
APA COMAX

SPECIAL TREATMENT OF RED SPOTS, HEMORRHAGE, AND SEPTICEMIA

INDICATION
– Treatment of luminous bacterial disease caused by Vibrio.
– Treatment of infections caused by Aeromonas, Pseudomonas, such as: red-spots, red swollen cloaca, hemorrhage, in commerical freshwater fish.
– Treatment of deviscoidization, white body, and ulcer in scaly
– Prevention of hemorrhage, swollen head, red fin, and red mouth.
APA COMAX has fast result, helps shrimps and fish absord nutrition well, and enhance treament effect.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA CODA
APA CODA

INCREASE IMMUNITY FOR SHRIMP AND FISH, STIMULATE TO CATCH LURE, AND BOOST WEIGHT GAIN

INDICATION
– Increase immunity for shrimps, fish.
– Prevent stress in changing weather and environment, especially in high density farming.
– Supply necessary vitamins for shrimps and fish to gain weight, and grow fast.
– Stimulate shrimps and fish to catch lure, and increase feed conversion, for high economical effects.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA CLEAR 900
APA CLEAR 900

ALGAE KILLING, WATER COLOR STABILIZATION AND PARASITE EXTERMINATION

INDICATION
– Kill algae in pond.
– Prevent and restrict growth of alga and algae in pond.
– Control water color, stabilize pH, and create comfortable environment for fish & shrimp to grow.
– Exterminate parasites such as: rotifera, ichthyophthyorius, anchor worm, microsporidian, fluke worm on skin, gill, and fin.
– Very fast reaction against ulcer, swollen head, peel-off scales, red fin, red mouth.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA CALPHOS
APA CALPHOS

PREVENTION OF DISEASES BY VITAMIN DEFICIENCY, ENDOSKELETON FORMING, AND MALFORMATION TREATMENT

INDICATION
– Supplement of vitamins and minerals, prevention and treatment of diseases by deficiency of vitamins and minerals, such as: appetite loss, and slow growth.
– Treatment of soft, thin shell; harden shell.
– Help endoskeleton forming for good growth.
– Malformation treatment.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA C MAX
APA C MAX

ANTI-SHOCK, INCREASE IMMUNITY, AND RECOVER FAST AFTER SICKNESS

INDICATION
– Increase immunity, protect against shock in condition of hot or uncomfortable weather, too high or too low sanility, faded color water by withered algae, instable pH.
– Help recover fast, heal wounds during treatment.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA BLUE NO.1
APA BLUE NO.1

EXTERMINATE BACTERIA, FUNGUS, PROTOZOA
FAST – STRONGLY – EFFECTIVELY

INDICATION
– Exterminate bacteria, fungus, protozoa in pond water.
– Sterilize equipment used in aquaculture.
– Prevent and support treatment of ectoparasites causing liver diseases, hemorrhage, deviscoidization, swollen head, gill rot, red spots, black body, white patch disease and digestive diseases.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA BIG ONE
APA BIG ONE

SUPPLEMENT OF NECESSARY VITAMINS, AMINO ACIDS FOR SHRIMP AND FISH TO GROW FAST

INDICATION
– Supply necessary vitamins and amino acids.
– Impulse digestion, and enhance nutrition absortion.
– Reduce FCR for weight gain and good growth.
– Strengthen resistance, increase immunity, and fast recover after sickness.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more
APA BETACAN
APA BETACAN

INCREASE RESISTANCE, STIMULATE IMMUNITY, INCREASE SURVIVAL RATE AND SUPPORT LIVER

INDICATION
– Increase resistance to get high survival rate during farming process.
– Beta-glucan helps stimulate natural immune system, increase respiratory health, intensify actions of macrophages, raise more cytokines, to annihilate external germs, and protect from enteritis, infections by bacteria, and viruses.
– Detoxify liver, and prevent hepatic diseases, such as: white spots on liver and kidney, white liver, white gill.
– Reduce FCR, stimulate digestion, and growth.


APA United Nano Technology Co.,LTD
Factory: Lot C 2-4, VL 3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Voi La Hamlet, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Office: 87 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Export sales: (+84) 2839 973 778
Email: support@apanano.com
Skype: Chat to my Skype Chat to my Skype (Ms Phuong)

Read more