Giải độc gan, tụy cho tôm và gan cho cá: Lợi ích vượt trội

Thời gian đọc: 5 phút Hiện nay, tại Thái Lan và Việt Nam, việc nuôi các loại thủy sản như: tôm thẻ, tôm sú, cá tra, rô phi, cá lóc và cá rô đồng đang được tập trung phát triển mạnh. Các loài thủy sản trên đã và đang góp phần mang lại lợi nhuận cho người nông dân, doanh nghiệp và góp phần cho xuất khẩu. M.....